Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.05.2010 16:25 - Четвъртото тяло няма никакви граници
Автор: severen3 Категория: Лични дневници   
Прочетен: 377 Коментари: 0 Гласове:
0 Между не­го и третото тяло няма дори прозрачна стена. Има очер­тание, но няма стена, затова и не е необходим никакъв метод за проникване в него. Който е достигнал третото си тяло, лесно може да влезе в четвъртото. Но да се излезе от рамките на четвъртото е също толкова трудно, колкото и от първото, тъй като завърш­ва менталното ниво. Петото тяло е духовното тяло. Петото тяло е духовно. Преди да се достигне, трябва да се преодолее стена, но не такава, каквато е стената между първото и второто. Сега стената е между различните измерения. Започва нов план. Четирите предишни тела принадлежат на едно и също измерение. Разделени са по хоризонталата. Сега вече разделението е по вертикалата. И стената между четвъртото и петото тела е по-висока, отколкото при което и да е от по-нисшите тела, защото нашият поглед по традиция е хоризонтален, а не вертикален. Ние гле­даме на една или друга страна, а не нагоре и надолу. Движението от четвъртото към петото тяло е преход от нисш към висш план. Разликата вече не е между външ­ното и вътрешното, а между нисшето и висшето. Не мо­жете да преминете към петото ниво, докато не започнете да гледате нагоре. Умът винаги гледа надолу. Ето защо системата йо­га е против ума. Умът тече надолу като вода. Водата ни­кога не е била символ на духовна система, защото сама­та й природа е да тече надолу. Огънят е символ в много духовни системи. Огънят винаги е устремен нагоре и никога надолу. Затова той е символ на придвижването от четвъртото към петото тяло. Трябва да престанете да гледате надолу и да погледнете нагоре. Но как да се гледа нагоре? Какъв е начинът? На­вярно сте чували, че по време на медитация очите тряб­ва да са насочени към аджна чакра. Очите са фокусира­ни нагоре, сякаш искате да видите черепа си отвътре. Очите са също символ, символ на виждането. Нашето зрение, способността да виждаме се асоциира с очите, те стават средство за вътрешно виждане. Ако вдигнете очи нагоре, виждането ви също се обръща нагоре. Раджа йога започва от четвъртото тяло. Само хатха йога започва от първото, другите йоги - от други­те тела. Теософията започва от второто, а някои други системи от третото тяло. Тъй като цивилизацията започ­ва да прогресира след четвъртото тяло, много системи започват от него. Но от него може да се започне само когато предишните три тела са отработени в предишни животи. Тези, които изучават раджа йога по книги или под ръководството на свами и гуру, без да знаят дали са отработили трите си по-нисши тела, непременно ще се разочароват, защото не може да се започва директно от четвърто ниво. Отначало трябва да се преминат първите три. И едва тогава - четвъртото. Четвъртото тяло е пос­ледното, от което може да се започва. Има четири вида йога: хатха йога - за първото, мантра йога - за второ­то, бхакти йога - за третото, раджа йога - за четвърто­то тяло. В предишните времена всички трябвало да поч­ват от първото тяло, но днес не е така, защото съществу­ват много и различни хора - едни са стигнали в пре­дишния си живот до второто тяло, други - до третото и т.н. Но що се отнася до сънищата, непременно трябва да се започва от първото тяло. Само тогава ще узнаете всичките му диапазони и граници. В четвъртото тяло съзнанието ви трябва да прили­ча на огън - да се стреми нагоре. Има много начини за проверка. Например, ако умът е насочен към секса, това е като течението на водата надолу, защото сексуалният центърът се намира надолу. . В четвъртото тяло е нужно погледът да се обърне, нагоре, а не надолу. Ако на съзнанието му предстои да се издига, трябва да се започва от центъра над очите, не по-ниско. Има само един център по-високо от очите, от който може да се тръгне нагоре - аджна. Затова погле­дът трябва да се концентрира нагоре, в третото око. В живота постоянно ни се напомня за третото око. В Индия омъжената жена се различава от девойката по червената точка върху третото си око. Девойката трябва да гледа надолу към сексуалния си център, а щом се омъжи, трябва да насочи поглед нагоре. Сексът трябва да се промени от сексуалност към нещо извън нея. За да й се напомня това, жената носи цветния знак тилак на третото око. Много хора носят на челото си тилак. Различните саняси и поклонници ползват голямо разнообразие от знаци. Използват също и сандалова паста - чандан. Щом очите бъдат обърнати нагоре към третото око, в този център се разгаря силен пламък. Усеща се парене. Отва­ря се третото око и е необходимо да се охлади. За тази цел в Индия използват сандалова паста, тя притежава характерен аромат, който има отношение към третото тяло и неговата трансцедентация. Прохладният аромат на пастата и особеното място на нанасянето й напомнят за третото око, привличат вниманието нагоре. Ако затворите очи и аз докосна с пръст мястото на третото око, всъщност няма да се докосна до него, но вие ще го усетите. Достатъчно е едно леко докосване без натискане, съвсем леко докосване. Затова сандаловият аромат, нежното допиране и усещането за прохлада е напълно достатъчен, за да се насочи постоянно внима­нието ви в третото око. За да се премине отвъд четвъртото тяло има само една техника, един метод - гледане нагоре. Сиршасана -челната стойка на глава, обърнатата поза на тялото, дава добри резултати, защото очите по принцип гледат надо­лу. Дори ако стоите на глава, вие пак гледате надолу. Но в тази поза "надолу" е всъщност "нагоре". Течението на енергията надолу е пренасочена възходящо. Ето защо по време на медитация, без да знаят това, много хора застават в обърнати пози. Започват да правят сиршасана, защото се е променила посоката на потока от енергия. Умът толкова е свикнал енергията да тече надолу, че когато това се промени, той не се чувства добре. Заставайки на глава хората се успокояват, защото енергията отново тече надолу. Но по отношение на цен­тровете, на чакрите, това е възходящо движение. Сиршасана е използвана като метод за преход от четвъртото в петото тяло. Главното, което трябва да се запомни, е че трябва да се гледа нагоре. Това може да се постигне чрез тратака (втренчено гледане в определен предмет), концентрация върху слънцето и по много дру­ги начини. Но най-добре е да се прави вътрешно. Просто зат­ворете очи! Все пак, отначало трябва да се премине през пър­вите четири тела, иначе техниката няма да ви помогне, а само може да ви причини разстройство и психични за­болявания, защото се нарушава приспособимостта на цялата система. Четирите тела гледат надолу, а вие, с вътрешния си ум, гледате нагоре. Тогава е голяма веро­ятността да заболеете от шизофрения.       Аз считам, че шизофренията е резултат от точно такава ситуация. Ето защо обикновената психиатрия не може да проникне в шизофренията. Умът на шизофре­ника работи едновременно в две противоположни посо­ки - намира се отвън, а гледа навътре, стои вън и гледа нагоре. Необходимо е цялата система да е в хармония. Ако още не познавате физическото си тяло отвътре, то­гава съзнанието ви ще е насочено надолу. Това е здрави­ят, верният подход. Никога не се опитвайте да обърнете нагоре ум, който се движи отвън, защото ще завършите с раздвояване и шизофрения. Нашата цивилизация и религия носят главната от­говорност за раздвояването на личността на човека. Те не се интересуват от пълната хармония. Има учители, които преподават методи за вдигане на енергията нагоре на хора, които още дори не са влезли вътре във физи­ческото си тяло. Методите работят, но половината от личността остава извън тялото си, а втората половина се движи нагоре. И се получава страшно раздвоение. Чо­век става двама различни души - понякога един, поня­кога друг, веднъж мистър Джекил, друг път д-р Хайд. Съществува възможност да станем седем различни души наведнъж. Тогава се получава тотално разцепле­ние. Човекът става седем различни енергии. Една част от него се движи надолу, държейки се за първото тяло, друга е свързана с второто, някаква друга - с третото. Една част върви нагоре, друга - кой знае накъде. Липсва му център. Гурджиев оприличава такъв човек на дом, в който стопанинът отсъства и всеки слуга заявява, че именно той е стопанин. Когато почука някой, слугата, който е най-близко до вратата, влиза в ролята на стопанин. На следващия ден друг слуга отваря вратата и заявява, че той е стопанинът. Шизофреникът няма център. А ние всички сме та­кива! Ние просто мъничко сме се приспособили към обществото, това е всичко. Разликата е само в степента. Стопанинът отсъства или спи и всяка наша част заявява правата си. При сексуално влечение стопанин става сек­сът. Морал, семейство, религия - всичко е забравено. Сексът става пълноправен собственик на дома. А когато премине, след него идва разочарованието. Здравият смисъл взема връх и заявява: "Аз съм стопанинът". Сега той се разполага и лишава секса от всякакви права. Всеки сам иска да управлява дома. Когато възник­не гняв, той става стопанин. Сега няма място нито за здравия разум, нито за съзнанието. Никой не е в състоя­ние да противостои на гнева. Поради това и не се разби­раме един друг. Човекът, който ви обича, изведнъж се разсърдва и любовта изчезва. Вие сте в недоумение - всъщност оби­чал ли ви е изобщо? Любовта е била само слугата, така както и гневът. А стопанинът не си е вкъщи. Затова обикновено на никого не може да се доверите. Нали чо­векът не е стопанин и всеки слуга може да оглави дома му. А самият човек го няма, той е никой, той не е еди­нен. Съветвам ви да не правите опити с техниките за гледане нагоре, докато не бъдат преминати първите че­тири тела. Иначе ще настъпи разцепление, през което не може да се прехвърли мост, и ще се наложи да чакате ново въплъщение, за да започнете всичко отначало. Най-добре е да се практикуват техниките, които започ­ват от началото. Ако в предишните си раждания вече сте преминали трите първи тела, много бързо ще преминете през тях. Няма да имате затруднения. Вие ще познавате пространството, ще познавате пътя. Те ще преминат през вас и вие ще ги познаете - нали вече сте ги минали! Тогава можете да вървите нататък. Затова настоявам винаги всеки да започва от първото тяло. Всеки! Движението след пределите на четвъртото тяло е много важно. До четвъртото тяло вие сте човек. Сега ставате свръхчовек. В първото тяло сте просто само жи­вотно. С второто у вас се проявява човешкото. И чак в четвъртото то напълно разцъфтява. Цивилизацията не е стигнала по-далеч от четвъртото. .    


Тагове:   тяло,   никакви,


Гласувай:
0
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: severen3
Категория: Лични дневници
Прочетен: 49261
Постинги: 80
Коментари: 17
Гласове: 8
Архив
Календар
«  Ноември, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930